Aktualności

Opieka wytchnieniowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

- edycja 2021.

 

Oferta skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Do udziału w Programie zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem w postaci świadczonych całodobowo, bezpłatnych usług Opieki wytchnieniowej.

Wnioski w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim.

Do karty należy dołączyć:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;

  2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podl. przy ul. Warszawskiej 20 (w godzinach 8.30-15.30) oraz pobrać ze strony internetowej GOPS. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługę opieki wytchnieniowej będzie uwzględniał potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, takich jak ośrodek szkolno- wychowawczy czy internat.

Cele Programu:

  1. Wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w zakresie świadczenia usługi wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego.

  2. Odciążenie członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi wymagających codziennej, stałej opieki. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane w codzienne sprawowanie opieki, będą miały możliwość dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również poprawienie kondycji zdrowotnej, która z czasem ulega pogorszeniu w związku z codzienną, długotrwałą opieką.

  3. Udzielanie wsparcia członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w zakresie, w jakich jest to niezbędne.

Usługi realizowane będą do dnia 31.12.2021r. Całodobową opieką w ramach Programu może zostać objęte 3 osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, przy czym w przypadku każdej z osób świadczenie usług będzie trwało maksymalnie przez okres 14 dni.

 

 

 złoszenie - pdf

 klauzula informacyjna - pdf


 

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Archiwum