Zespół Interdyscyplinarny

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w Międzyrzecu Podl. przy Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Międzyrzecu Podl.

 

 

 

WAŻNE  ADRESY  I  TELEFONY

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy GOPS

- godziny pracy 7.30 – 15.30

- adres: ul. Warszawska 20; 21-560 Międzyrzec Podl.

 

 • Tel (83) 371-69-30

 • kom. 519-318-874

 

Komisariat Policji w Międzyrzecu Podl. ul. Staromiejska 32

 

 • Tel (83) 31-82-00

 

Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podl. ul. Warszawska 2-4

 

 • Tel (83) 371-20-01

 

Podlaska Niebieska Linia 

 

 • Tel. 0-800-137-083

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska  Linia”,

 

 • Tel. 801 12 00 02

 

 

 

     Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Międzyrzecu Podl. powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Nr 3/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 r.(Dz.U. Dz.U.2020 poz.218)

 

W skład Gminnego  Zespołu Interdyscyplinarnego  wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim

 • Psycholog Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Pedagog szkolny z Gimnazjum w Rogoźnicy

 • Pedagog szkolny Gimnazjum w Krzewicy

 • Pedagog szkolny Gimnazjum w Jelnicy

 • Kuratorzy Sądu Rejonowego w Radzyniu Podl.

 • Dzielnicowy Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podl.

 • Pielęgniarka SPZOZ w Międzyrzecu Podl.

 

     Zadaniem Zespołu jest współpraca poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w następującym zakresie:

 1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

 2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzec Podl..

 3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

 4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach  i  możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Członkowie Zespołu mają ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał,jednak w praktyce spotkania odbywają się częściej, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.

    Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych zajmujących się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej.

    W skład grupy roboczej wchodzą pracownicy instytucji działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

   Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

    Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji
i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone  w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.

Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup roboczych są dokumentowane.

    Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podl., który zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną.

 

Jesteś świadkiem przemocy ?

      Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, a więc słyszysz awantury, krzyki lub stłumione krzyki, płacz dzieci lub nietypowe hałasy, obserwujesz, że sąsiadka ma siniaki ( lub nagle zaczęła chodzić w słonecznych okularach albo założyła bluzkę z długimi rękawami a jest lato), możesz pomóc na kilka sposobów.

MOŻESZ:

 • porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać czego by potrzebowała;

 • zaoferować wezwanie policji czy też zaproponować inną pomoc - w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej;

 • jeżeli jesteś bardziej odważny – możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ja, że wiesz o przemocy i że przemoc jest przestępstwem;

 • jeżeli chcesz pozostać najbardziej neutralny – możesz po prostu wezwać policję, zawiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej lub zadzwonić do „Niebieskiej Linii” pod numer 801-12-00-02;

 • możesz też przekazać numer do „Niebieskiej Linii” osobie krzywdzonej;

      Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo.

 

PAMIĘTAJ - TY TEŻ MOŻESZ POWSTRZYMAĆ PRZEMOC

     Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Żaden człowiek nie jest jednak skazany na przemoc. Przed wykorzystaniem czy znęcaniem ze strony bliskich osób można się ustrzec między innymi poprzez rozważny wybór partnera życiowego, czy wczesne reagowanie na pierwsze symptomy kryzysu. Z przemocy można również wyjść - trzeba tylko przerwać milczenie, zwrócić się po pomoc do specjalistów i konsekwentnie realizować opracowaną wspólnie z nimi strategię powrotu do normalnego życia. To jest możliwe – odzyskasz powoli poczucie bezpieczeństwa, wolności, pewności siebie i przekonuje się, że można żyć inaczej.

   Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podl., który zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną.

 

 

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Archiwum