Rodzina 500+

rodzina_500___logo

 

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje:

 

 

Od 1 lutego 2021 roku przyjmuje wnioski na świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022:

 

  • w wersji elektronicznej (od 01.02.2021r.) za pomocą bankowości elektronicznej, systemu EMP@TIA na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl

 

 

  • w formie papierowej (od 01.04.2021r.) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój na parterze - wejście do Referatu Oświaty), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

Informacja telefoniczna:

Urząd Gminy: (83) 371-24-96 wew. 49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: (83) 371-69-30

 


 

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

 


 

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, a w przypadku gdy oświadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej –w miejscu właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

 

Osoby do kontaktu: Dorota Świrydziuk – Kierownik GOPS.

 

Informacje telefoniczne: (83) 3716 923 oraz (83) 3716 930.

 

 

Do pobrania

Załączniki:
Pobierz plik (SW-1-1.pdf)Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ]99 kB
Pobierz plik (SW-1Z.pdf)Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego[Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego]83 kB

GOPS

Gminna Komisja Alkoholowa

Zespół Interdyscyplinarny

Formy pomocy

Wnioski i formularze

Projekty UE

Wyszukiwarka

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Archiwum